ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การเป็นสมาชิก

docForm Version 9.7 (Update 27/06/2024 18.00)

ดูรายละเอียดการปรับปรุง


เปรียบเทียบฟังก์ชันการใช้งาน
DocForm.Online.Th
สมาชิกทั่วไป
Free Mamber
ผู้สนับสนุน
Sponsor Member
สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าและใหม่
สร้างเอกสารใหม่ 60 แบบฟอร์มได้ได้ได้
ใส่รูปภาพ โลโก้/ตราประทับ/ลายเซ็น ในเอกสาร
ใช้บริการเว็บรับฝากรูปฟรี img.in.th แล้ว Copy Link มาใส่ (กรุณาอ่านคู่มือ)
ได้ได้ได้
สั่งพิมพ์เอกสารได้ได้ได้
บันทึกเอกสารเป็น .PDFได้ได้ได้
เปิดดู/สั่งพิมพ์เอกสาร PDF ออนไลน์ ผ่าน WebService โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม PDF Reader ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ได้ได้
เข้าร่วมโปรแกรม Member Get Member สะสม Points แลกรับของรางวัล ได้ได้ได้
บันทึกเอกสารใหม่                    MySQL | Auto Save Form |
เรียกดูเอกสารที่เคยบันทึกไว้    MySQL | Auto Save Form | |
แก้ไขเอกสารเพื่อสั่งพิมพ์         MySQL | Auto Save Form | |
แก้ไขเอกสาร เพื่อบันทึก          MySQL | Auto Save Form |
ลบเอกสารที่เคยบันทึกไว้         MySQL | Auto Save Form | |
สร้างเอกสารซ้ำ (ทำสำเนา) ไม่ได้ไม่ได้ได้
Upload รูปภาพ โลโก้/ตราประทับ/ลายเซ็น เก็บไว้บน Server ของเราไม่ได้ไม่ได้ได้
มีข้อความ This Form Generated by docForm.Online.TH ในเอกสาร มีมีไม่มี
ระยะเวลาการเก็บเอกสารที่บันทึกไว้ 3 เดือนN/A1 ปี
บันทึกข้อมูลลูกค้า เก็บไว้ใน    MySQLไม่ได้ไม่ได้ได้
เรียกดูข้อมูลลูกค้าที่บันทึกไว้ไม่ได้ไม่ได้ได้
แก้ไขข้อมูลลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ได้
ลบข้อมูลลูกค้าไม่ได้ไม่ได้ได้
ส่งเอกสาร PDF ให้ลูกค้าทางอีเมล์ ไม่ได้ไม่ได้ได้
ประกาศรายชื่อผู้สนับสนุนไว้บนหน้าเว็บไซต์ ไม่ไม่ใช่
สนับสนุนค่าพัฒนา/ค่าจัดเก็บเอกสาร/อื่น ๆฟรี990 บาท/ปี
100 บาท/ปี
กรุณาเลือกประเภทสมาชิกที่ท่านต้องการสมัคร Free Member Sponsor Member

* สมาชิกเก่า คือสมาชิกที่สมัครก่อนเดือนธันวาคม 2563 และเคยบันทึกเอกสารไว้แล้ว

โปรดให้การสนับสนุนผู้พัฒนา เพียงปีละ 100 บาท ท่านจะสามารถใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชั่น
ยกเลิก กลับหน้าแรก

ขอแนะนำ SSL.Siamecohost.Ccm จำหน่าย SSL Certificate ใบรับรองความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ ราคาไม่แพง